KO SMO I KAKO SMO NASTALI?

Obzirom da je Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata usvojen, realno se očekuje velika presija (i pored vremenskog perioda od devet mjeseci za predaju zahtjeva za legalizaciju nepokretnosti) zbog velikog broja nelegalno sagrađenih i/ili dograđenih objekata (procjena oko 100.000 objekata) a koji se pripremaju za predaju zahtjeva za legalizaciju.

Kako bismo olakšali čitavu proceduru vlasnicima nepokretnosti koji se spremaju legalizovati objekte ili djelove objekata, spremili smo informacijski servis koji će raditi online (www.legalno.me) svih sedam dana u nedelji- punih 24 sata dnevno. Pored toga, vlasnici nekretnina imaju mogućnost i pet dana u nedelji (od ponedeljka do petka, radno vrijeme od 9-15 časova) da lično posjete glavnu kancelariju Centra koja se nalazi u Baru, i na licu mjesta dobiju potrebne informacije.

Centar za legalizaciju nepokretnosti je kao sinergija resursa dijela privrednog društva i dvije nevladine organizacije. Centar je nastao kroz prepoznatu potrebu klijenata za informacijama vezanim za legalizaciju. Naime, najavom početka legalizacije nepokretnosti u Crnoj Gori, veliki broj naših klijenata iz zemlje (nerezidenti i rezidenti) kao i naših ljudi iz dijaspore raspitivalo i dalje se interesuje svakodnevno u cilju dobijanja što više informacija o legalizaciji objekata u Crnoj Gori.

Kako bismo dali pravovremenu i tačnu informaciju, po prijemu upita konektovali bismo se sa resornim institucijama, tako dobijali potrebne informacije i iste proslijeđivali nazad klijentima. To je od par upita preraslo u inteziviranu potrebu za informacijama te je to i iskra početka realizacije projekta i registracije Centra za legalizaciju nepokretnosti. Centar za legalizaciju nepokretnosti za primarni cilj ima pružanje pravovremenih i provjerenih informacija o pravima i obavezama, procesu, načinu i mogućnostima legalizacije nepokretnosti, a potom i davanje informacija i kontakata profesionalnih privrednih društava i fizičkih lica (licencirana lica za davanje potrebnih usluga u procesu legalizacije).

I tu nije kraj priče. U rad Centra uključeni su i: Centar za razvoj preduzetništva (administracija i marketing) i NVO Patria (promocija projekta Centra za legalizaciju u krugovima crnogorske dijaspore i imigranata u Crnoj Gori).

Ukratno- ideja je da se Vlasnicima nepokretnosti koja se planira legalizovati organizuje servis koji će pružati ispravne i pravovremene informacije, kao i upućivati Vlasnike ka isključivo licenciranim pravim i fizičkim licima (u gradovima gdje se nekretnina nalazi) kako bi najbrže i po najpovoljnijim uslovima došli do željenog cilja odnosno-legalizacije svoje nepokretnosti.

KOJE USLUGE MOŽETE DOBITI KOD NAS?

 • Sve potrebne informacije o legalizaciji- kada, gdje, kako, koliko…
 • Sve informacije o profesionalnim uslugama licenciranih fizičkih i pravnih lica na teritoriji cijele Crne Gore a koje su u vezi sa legalizacijom nepokretnosti
 • Pomoć oko pripremanja i predaje Zahtjeva za legalizaciju
 • Ostala tehnička i konsultaciona podrška
 • Zastupanje pred lokalnim i državnim organima uprave vezano za proces legalizacije

NOVOSTI

 • Neograničen rok za legalizaciju
    Podnošenje zatjeva za legalizaciju bespravno podignutih objekata nije oročeno, odnosno nema zastarijevanja. To je […]
 • Novi rokovi za legalizaciju objekata
    Ministarstvo održivog razvoja i turizma prihvatilo je inicijativu Zajednice opština Crne Gore i dozvolilo […]

KOJE USLUGE MOŽETE DOBITI KOD NAS?

 • Sve potrebne informacije o legalizaciji- kada, gdje, kako, koliko…
 • Sve informacije o profesionalnim uslugama licenciranih fizičkih i pravnih lica na teritoriji cijele Crne Gore a koje su u vezi sa legalizacijom nepokretnosti
 • Pomoć oko pripremanja i predaje Zahtjeva za legalizaciju
 • Ostala tehnička i konsultaciona podrška
 • Zastupanje pred lokalnim i državnim organima uprave vezano za proces legalizacije

NOVOSTI

 • Neograničen rok za legalizaciju
    Podnošenje zatjeva za legalizaciju bespravno podignutih objekata nije oročeno, odnosno nema zastarijevanja. To je […]
 • Novi rokovi za legalizaciju objekata
    Ministarstvo održivog razvoja i turizma prihvatilo je inicijativu Zajednice opština Crne Gore i dozvolilo […]

KAKO DOĆI DO INFORMACIJA:

Vlasnici objekata koji žele da legaliziju svoju imovinu moći će nesmetano na par načina biti u kontaktu sa našim profesionalnim timom, i to:

KONTAKT

Kontaktirajte nas pozivom ili porukom na broj telefona:

 +382 (0) 67 415 377; +382 (0) 67 133 803

Kako možete dobiti potrebne informacije

Putem poziva ili poruke na broj  +382 (0) 67 415 377; +382 (0) 67 133 803
Slanjem upita putem našeg web site-a www.legalno.me  24 sata svakog dana u godini.

Lokacija centra za legalizaciju da je na adresi: Bulevar Revolucije,Kula A,sprat 5., Ofis 1, 85000 Bar (link na mapu) radno vrijeme: od ponedeljka do petka, od 9-15 časova