Pravilnik o obrascima zahtjeva i izjava u postupku legalizacije bespravnih objekata

Ukidaju se građevinske dozvole, legalizacija objekata i prije 31. jula
новембар 8, 2017
Budva oglasila Obrazac zahtjeva za legalizaciju objekata
новембар 8, 2017

Pravilnik o obrascima zahtjeva i izjava u postupku legalizacije bespravnih objekata

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je shodno ovlašćenju iz Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ broj 64/17) pripremilo Pravilnik o obrascima zahtjeva i izjava u postupku legalizacije bespravnih objekata.

Pravilnik je izrađen u skladu sa propisanim procedurama i dostavljen Službenom listu Crne Gore na objavljivanje, te je procedura objavljivanja u toku. Ovaj propis stupa na snagu danom objavljivanja.

Pravilnik sa obrascima možete preuzeti ovdje:

Pravilnik o obrascima zahtjeva i izjava u postupku legalizacije bespravnih objekata

Obrazac 1 – Zahtjev za legalizaciju bespravnog objekta
Obrazac 2 – Zahtjev za legalizaciju dijela bespravnog objekta
Obrazac 3 – Izjava privrednog društva koje vrši reviziju tehničke dokumentacije -revidenta da je objekat izgrađen u skladu sa revidovanim projektom izvedenog stanja bespravnog objekta
Obrazac 4 – Izjava privrednog društva koje je licencirano za izradu tehničke dokumentacije, odnosno građenje objekta koje je ispitivalo statičku i seizmičku stabilnost bespravnog objekta neto površine do 500m2 da je objekat stabilan i siguran za upotrebu
Obrazac 5 – Izjava privrednog društva koje je licencirano za izradu tehničke dokumentacije odnosno građenje objekta da je bespravni objekat neto površine preko 500m2 stabilan i siguran za upotrebu
Obrazac 6 – Ovjerena izjava vlasnika bespravnog objekta, da je odgovoran za štetu pričinjenu trećim licima nastalu upotrebom objekta
Obrazac 7 – Zahtjev za otkup zemljišta