Ukidaju se građevinske dozvole, legalizacija objekata i prije 31. jula

Legalizacija divlje gradnje u Podgorici će koštati 50 do 140 eura za kvadrat
новембар 8, 2017
Zakon o gradnji: Kako da legalizujete bespravno podignuti objekat
новембар 8, 2017

Ukidaju se građevinske dozvole, legalizacija objekata i prije 31. jula

Minsitar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović predstavio je danas na sazvanoj pres konferenciji inovirani nacrt Zakona o planiranju i izgradnji. Glavne novine koje je iznio Radulović, a koje prema njegovim riječima donose mnoge benefite i olakšice, podijeljene sa na tri polja: Planiranja odnosno uređenja prostora, građevinarstva i regulacije onoga što već imamo u prostoru odnosno legalizaciji nelagalnih objekata.

Kako je Radulović na početku iznio Zakon je izrađen i konstantno unaprjeđivan rezultatom mjerenja parametar o efikasnosti odnosno generalnom izdavanju građevinske dozvoli koji uključuje efikasnost troškova i mnoge druge parametre kada je u samom početku kao dio sistema bila na 176 poziciji od mogućih 186. Godinama naša država je sistemom reformi i unaprjeđenjem rješenja došla čak do 91. pozicije.

”Na žalost postojeći zakon odnosno model zakonodavstva čiju srž vučemo iz prethodnih vremena ne može sveobuhvatno da odgovori na sva pitanja moderne države i modernog i uređenog sistema planiranja i izgradnje. Prije svega novim zakon teži da uprosti u pojednostavi i proceduru napravi transparentnom kako bi svi uživali u benefitima”, kazao je Radulović.

On je dodao da promjene u planiranju donose značajne razlike koje ovaj zakon predviđa u odnosu na postojeći koji je svaako bio jako dobra osnova da se nadogradi jedan sistem koji razumijem da će biti potpuno prihvatljiv kako za investitore tako i za građane.

”To je sistem da po novom zakonu imamo samo dva plana – prostorni plan Crne Gore i plan generalne regulacije. Ne bih sada ulazio u detalje jer bi uzeli jako puno vremena ali ono što je važno je da je zakon prošao formalnu javnu raspravu da je značajan broj sugestija na njega dat, da su obrađivači vrijedno radili na njemu da je gro sugestija uvažen i ukorporiran u ovaj tekst da smo razgovarali sa privredom koja implementira ovaj zakon i da smo došli do teksta za koji vjerujem da će biti i efektan i efikasan. Pomenuo sam prostorni plan koji se odnosi na 20 godina i on se bavi generalnim prostorom uređuje namjene površina odnosno namjene zona. Nakon njega plan generalne regulacije koji se odnosi za čitavu državu. To je jedna od stvari koju smo u startu vidjeli. U ovom trenutku je u Crnoj Gori operativno što lokalnih što državnih 600 planskih dokumenata. Mi mislimo da se taj broj mora svesti na jedan plan a kada to kažem to podrazumijeva plan za sjeverni centralni i južni dio Crne Gore i poseban akcenat smo stavili na područje nacionalnih parkova. Za svih 5 parkova će biti napravljeni posebni planovi koji će biti inkorporirani u plan generalne regulacije jer svi parkovi imaju posebne zahtjeve za posebne zone zaštite i jednom moramo stati na kraj mešetarenjem licitiranju i upoređivanju nacionalnih parkova moramo vidjeti gdje su oni u ovom trenutku i šta se sa njima može raditi”, istakao je Raudlović.

On je naveo da je još jedna od novina u novom zakonu što državni plan radi Ministarstvo a usvaja Vlada.

”Osnovna vodilja u ovom poslu nam je bila da osim transparencije lociramo odgovornost. U trenutku kada se planovi donose na različitim mejstima i implementiraju ih različiti organi i kontrolišu različite inspekcije vi imate jednu praksu koja je kod nas ustaljena a to je odricanje od odgovornosti odnosno pripisivanje odgovornosti na nekog drugog. Na ovaj način mi vrlo precizno lociramo odgovornost na za svaki korak i u planiranju i u izgradnji. Planove donosi Ministarstvo usvaja Skupština”, govori Radulović.

On je naveo da će Vlada takođe donositi plan za privremene objekte.

”Do sada smo imali da za privremene objekte plan donosi Vlada za morsko dobro i za nacionalne parkove a lokalna uprava za ostatak teritorije pa imate šetalište dijeli dva plana privremenih objekata pa sa jedne strane jedni sa druge drugi pa da se ne zna šta ko planira. Da bi izbjegli svu tu priču Vlada donosi plan privremenih objekata koji se odnosi na pet godina i naravno sprovodi se u skladu sa instrukcijama iz tog plana. Još jedan od razloga su administrativni kapaciteti. Shvatili smo da za državu koja teritorija od nepunih 14 hiljada kvadratnih kilometara i broj stručno osposobljenih ljudi da se bave istinski ovakvim poslom ne može da istrpi toliku razuđenost struke. Imamo situaciju da se donose planovi na 24 mjesta, da li vi stvarno mislite da mi u Crnoj Gori imamo stotinjak ozbiljnih planera. Ja tvrdim da nemamo i zbog toga smo se potrudili da svu struku koju imamo skupimo na jednom mjestu odakle ćemo da crpimo najbolje što imamo”, dodaje Radulović.

On je istakao da će se od lokalnih uprava očekivati da razvijaju svoje gradove, da daju smjernice za razvoj planova ali i da preuzmu odgovornost za izgled grada.

”Institut državnog odnosno gradskog arhitekte. Njegov posao će biti da da saglasnost na izgled i oblik objekata. Vjerujemo da još uvijek nismo na nivou da sami budemo odgovorni za taj posao pa smo s tim u vezi uveli institut za državnog odnosno gradskog arhitekte. Državni će se baviti objektima državnog značaja, a gradski arhitekta svim ostalim objektima koji se grade u lokalnoj upravi. Dakle grad preuzima odgovornost za izgled grada”, navodi Radulović.

Još jedna od novina je ukidanje građevinskih i upotrebnih dozvola.

”Kada kažem ukidanje mislim na ukidanje u administrativnom smislu u smislu činjenice da postoji upravni akt na odnosu kojeg se donosi dozvola pa vi na osnovu nje možete da gradite. Dakle gradiće se na osnovu prijave za građenje koja pretpostavlja neki niz koraka. Imali smo ozbiljne pritužbe od strukovnih udruženja i privatnog sektora da nisu uključeni u sav ovaj proces i da je on skup i spor zbog toga. Mi smo ih sada uključili u potpunosti. Dakle licenciraće se revidenti, projektanti, nadzori koji će sublinirati nadzor u gradnji i izdavanje pozitivnog mišljenja da je objekat napravljen u skladu regionalnim projektom na osnovu kojeg će se knjižiti u kataster. Dakle formalno upotrebne dozvole neće biti, neće biti građevinske dozvole”, dodaje Radulović.

Na primjeru projekta Mirište, Radulović je pojasio da u tom slučaju postoji građevinska dozvola a po novinama koje se uvode nje ne bi bilo nego bi neko priajvio građenje i u trenutku kada bi inspektor konstatovao da je to mimo plana tu bi se svaka priča završila.

”Sa tim u vezi takvu vrstu odgovornosti prenosimo na investitore. Naše je da vršimo nadzor. Ono što zakon obezbjeđuje je da u roku od 15 dana od prijave građenja insptektor izađe na lice mjesta i konstatuje da je objekat koji se gradi se gradi u skladu sa revidovanim glavnim projektom koji je revidovan u skladu sa smjernicama koje su date planu. Investitorima znači da kompletna priča zavisi od njih i projektovanje i revizije i izdavanje dozvole a ostatak odnosno eventualna prekoračenja mi utvrdimo u roku od 15 dana. Time ćemo izbjeći situacije da neko ozida šest spratova a onda da se pojavi inspektor i da kaže da to nije u skladu. Ukinuli smo neke vrste tehničke dokumentacije dakle nema više idejnog projekta sada imamo idejno rješenje a graditi se može samo na osnovu idejnog glavnog projekta ali smo zadržali idejno rješenje jer će na njega glavni gradski ili državni arhitekta davati mišljenje. To je onaj trenutak u kojem morate da obezbijedite mišljenje glavnog gradskog arhitekte da bi se nešto pojavilo u prostoru”, pojašnjava Radulović.

Radulović se osvrnuo i na najkompleksniju materiju ovog zakona a to je nelegalna gradnja.

”Do sada smo imali poseban zakon koji se bavio time. Odlučili smo da ga utopimo u ovaj zakon jer vjerujemo da je sistemski zakon kojim se rješava situacija u prostoru. Vjerujem oda smo napravili pravi potez. Nema mnogo odstupanja a ima mnogo olakšica zakona u odnosu na zakon koji je osvojena a čija je primjena odložena za 31. jul ove godine. Šta su olakšice. To je činjenica da trenutkom stupanja na snagu ovog zakona izradom pravilnika nelegalni objekti koji su u prostoru i već uklopljeni u postojeće planove mogu odmah da počnu sa legalizacijom. Ne moraju da čekaju na 31. jul. Još jedan korak dalje je da za objekte primarnog stanovanja odnosno primarni objekti za stanovanje (do 200 metara kvadratnih za stanovanje) ne moraju pribavljati projektnu dokumentaciju već je dovoljno da daju izjavu da je takav objekat za njihovo stanovanje bezbjedan i da garantuju za štetu pričinjenu trećim licima ako se nešto tom objektu desi. Razumjeli smo da bi poduhvati za svaki taj objekat da se pravi dokumentacija bio prilično komplikovan i da bi dugo trajao. Još jedna od novina je da smo dozvolil ida se legalizuju prekoračenja već legalnih objekata ako ta prekoračenja ne izlaze iz gabarita koje je dozvolio plan”, kazao je On.

Radulović je dodao da prema novinama aneće biti posebne kazne za plaćanje komunalije.

”Za individualne objekte za stanovanje komunalije se plaćaju na 10 godina a zemljište se plaća na periodu od 20 godina. Za objekte veće sistem je isti s tim što se naknada za komunalno opremanje uvećava za 20% ako je plaćate u periodu od 20 godina a uvećava se za 5 odsto ukoliko je platite odmah. To su u principu novine”, zaključio je Radulović.

Kako je naveo, Katastar ima registrovanih 40 hiljada nelegalno sagrađenih objekata a prema nezvaničnim saznanjima taj broj se licitira i na 100 hiljada. Donošenjem ovog zakona i donošenjem pravilnika od strane ovog Ministarstva o načinu za prijavljivanje vlasnici nelegalnih objekata će imati šest mjeseci da prijave nelegani objekat, bez obzira da li su u planu ili nisu. On je dodao da neće biti legalizacije bez planskog dokumenta. Oni koji su već uklopljeni u plansku dokumentaciju mogu odmah da počnu legalizaciju objekata dok oni koji nisu donijeti će planovi za njih pa će onda moći da krenu u program legalizacije.

‘‘Ako ste na privatnom zemljištu onda ćete automatski moći da vadite posjedovni list da ste vlasnik svog zemljišta i uđete u program sklapanja komunalija na tih 10 godina komunalne naknade a ako niste vlasnik zemljišta odnosno na državnom ste zemljištu onda ćete morati da donesete uvjerenje da ste riješili imovinsko pravne odnose. Ako ste na državnom zemljištu imate priliku da platite zemljište na 20 godina a privatnom to je već odnos između dva privatna lica i u to ne bih ulazio. Sve što bude uklopljeno u plan biće legalizovano. Imamo neformalnih naselja gdje ima 20 do 40 hiljada stanovnika i u kojima će se morati izgraditi neka pošta ili bolnica, škola ili šta se već bude planiralo za ta mjesta, tako da sve što ne bude na koridorima infrastrukture biće uklapano u planove i moći će da se legalizuje”, istakao je Radulović.

Prema njegovim riječima veći akcenat će se staviti takođe na odgovornost investitora prema gore pomenutima mjerama, ali je bitna razlika da investitori koji ne budu gradili po pravilima će od uvođenja novog zakona gubiti licencu koju nikada više u Crnoj Gori neće moći da dobiju.

Radulović je takođe dodao da više neće postojati naknada za komunalno opremanje u smislu u kojem postoji danas.

‘‘Vi ste imali zone po gradovima pa su te zone koštale nekoliko pa smo dolazili do apsurda da je zona u centru Podgorice koja je potpuno komunalno opremljena ima najveću cijenu komunalnog opremanja. Plan generalne regulacije će u gradskim jezgrima biti razrađen do nivoa koji danas poznaje detaljni plan možda čak i detaljniji osim elaborata o parcelaciji. On će imati svoju ekonosmku analizu koja podrazumijeva precizno izračunavanje troška opremanja konkretne lokacije. Pri tome mi više ne poznajemo lokaciju kao urbanističku parcelu već kao urbanističku cjelinu. Trošak te urbanističke cjeline biće transponovan na neuređenu površinu parcele, čiji će vlasnici u narednih 10 godina plaćati odmah ili u ratama opremanje neuređenog građevinskog zemljišta. Dakle komunalije kakve danas poznajemo se dijele na dva dijela – Uređeno zemljište je uređeno i tu nema plaćana, neuređeno će se plaćati po modelu koji implementuje realni trošak opremanja ali ne bilo kakve druge kategorije”, zaključio je Radulović.